Image by Inspa Makers

Ανακαλύπτοντας την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής

Μια προσέγγιση στη διαχείριση του stress, στην αποφυγή του burnout και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Συντονίστρια: Ευγενία Ανδρουτσέλλη

Απώτερος σκοπός εργαστηρίου: απόκτηση επίγνωσης ορίων μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής/ αναγνώριση του που το κάθε άτομο αφιερώνει περισσότερο χώρο και χρόνο, στην εργασιακή ή προσωπική του ζωή/ επίγνωση συμπτωμάτων stress και burnout/ μείωση stress/ πρόληψη burnout

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όσους/ες βιώνουν καθημερινά stress σε σχέση με την εργασία τους, σε όσους/ες θέλουν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, σε όσους/ες θέλουν να δώσουν περισσότερη σημασία στον προσωπικό εαυτό.

Περιγραφή Εργαστηρίου:

Το εργαστήριο αυτό είναι εμπνευσμένο από το μοντέλο RISE που αποτελεί το ακρωνύμιο για τα τέσσερα θέματα που περιλαμβάνονται στις συνεδρίες: ανθεκτικότητα, διορατικότητα, αυτοσυμπόνια και ενδυνάμωση (Bailey et al., 2021). Κατά τη διάρκεια αυτών των ομαδικών συνεδριών περιλαμβάνονται τα εξής: ψυχοεκπαίδευση (π.χ. PowerPoint, φυλλάδια, δραστηριότητες για το σπίτι), αυτοστοχασμός (δηλαδή, προτροπές συζήτησης, ασκήσεις γραφής, διαπροσωπική ανταλλαγή) και βιωματική μάθηση (δηλαδή, διαλογισμός επίγνωσης, εκφραστικές τέχνες, δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εξάσκηση δεξιότητων). Πρόκειται για μια ομαδική ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση 8 εβδομάδων/ 8 συναντήσεων στις οποίες παρέχεται εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων γύρω από τέσσερα θέματα: της ανθεκτικότητας, της διορατικότητας, της αυτοσυμπόνιας και της ενδυνάμωσης.

Μέσα στα πλαίσια των γρήγορων ρυθμών ζωής πλέον η διαρκής σύγκρουση μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής είναι αναμφισβήτητη. Εργασία και προσωπική ζωή. Δύο ρόλοι που έρχονται ολοένα και σε μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ τους. Μια σύγκρουση επικράτησης με την εργασία να αποκτά μεγαλύτερη κυριαρχία. Αναμφίβολα όμως, αυτή η σύγκρουση μπορεί να είναι εξουθενωτική και να εξασθενεί τους ενεργειακούς μας πόρους. Στόχος λοιπόν, δεν είναι ποιος από τους δύο ρόλους πρέπει να επικρατήσει έναντι του άλλου, αλλά το πως μπορούν να συνδυαστούν με ομαλό και εύκολο τρόπο στη σύγχρονη απαιτητική καθημερινή ζωή.  Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρει κανείς την τέλεια ισορροπία, αλλά έναν συνδυασμό που θα βοηθήσει στη μείωση του στρες, θα συμβάλλει στην αποφυγή της εργασιακής εξουθένωσης, στην καλύτερη φυσική, ψυχική υγεία και παραγωγικότητα.

Μέσα από τις συναντήσεις απώτερος σκοπός είναι  τα άτομα να αποκτήσουν μια πιο θετική και υγιή διαχείριση του stress, να εντάξουν την έννοια της αυτοφροντίδας στη ζωή τους και να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την εξισορρόπηση εργασιακής και επαγγελματικής τους ζωής.

1η Συνάντηση:

Γνωριμία/ Ενημέρωση/ Πλαισίωση/ Συμβόλαιο Ομάδας

2η Συνάντηση:

Ανθεκτικότητα (Resilience)→η σημασία της ανθεκτικότητας στη διαχείριση του stress

Σκοπός: τι είναι ανθεκτικότητα/ τρόποι ενίσχυσης ανθεκτικότητας/ επίγνωση θετικών και αρνητικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης/ εύρεση αποτελεσματικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης

3η Συνάντηση:

Επίγνωση (Insight)→πως σχετίζεται η επίγνωση με το stress

Σκοπός: κατανόηση έννοιας επίγνωσης-ενσυνειδητότητας/ συναισθηματική επίγνωση

4η Συνάντηση:

Αυτοσυμπόνια (Selfcompassion)→ η σημασία της αυτοσυμπόνιας στη διαχείριση του stress

Σκοπός: εκμάθηση έννοιας αυτοσυμπόνιας/ τρόποι εξάσκησης αυτοσυμπόνιας/ σημασία αυτοσυμπόνιας στη μείωση του stress

5η Συνάντηση:

Αυτοφροντίδα (Selfcare)→η σημασία της αυτοφροντίδας στη διαχείριση του stress

Σκοπός: εκμάθηση έννοιας αυτοφροντίδας/ εύρεση τρόπων αυτοφροντίδας/ σημασία αυτοφροντίδας στην διαχείριση του stress

6η Συνάντηση:

Εργασιακή και προσωπική ζωή (Work-Life Balance)→ επίγνωση των ορίων μεταξύ των δύο ρόλων

Σκοπός: διαχωρισμός εργασιακού και προσωπικού ρόλου/ εντοπισμός τρόπων εξισορρόπησης εργασιακής και προσωπικής ζωής/ ασκήσεις χαλάρωσης για μείωση του stress

7η Συνάντηση:

Ενδυνάμωση (Empowerment)→ η σημασία των δυνάμεών μας στη διαχείριση του stress

Σκοπός: αναγνώριση και εντοπισμός πυρηνικών δυνάμεων του χαρακτήρα/ η χρήση των δυνάμεων στην διαχείριση στρεσογόνων γεγονότων/ τι είναι η μεμαθημένη αβοηθησία και ποιος ο ρόλος των δυνάμεων

8η Συνάντηση:

Κλείσιμο/ αναστοχασμός/ σύνθεση μάθησης

Σκοπός: κινητοποίηση για διατήρηση νέων γνώσεων και εφοδίων

Συχνές Ερωτήσεις:

Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση;

Η ψυχοεκπαίδευση θεωρείται γενικά ότι είναι μια μορφή προαγωγής της υγείας που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του ατόμου για παράγοντες που προάγουν ή διακυβεύουν την ευημερία του. Μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, τα άτομα αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες και την κατανόηση που οδηγούν σε αλλαγή συμπεριφοράς και σε καλύτερη ποιότητα ζωής (Jarosz, 2020).

Σε τι θα με βοηθήσει η ψυχοεκπαίδευση;

Πρώτον, μέσα από μια θετική εστίαση στην ψυχοεκπαίδευση, οι παρεμβάσεις δεν επικεντρώνονται γύρω από τα σφάλματα, τις ασθένειες ή τα ελλείμματα ενός ατόμου. Αντιθέτως, προσπαθούν να αξιοποιούν τα δυνατά σημεία του ατόμου ενθαρρύνοντας νέες ικανότητες και οδηγώντας το σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση (Lukens & McFarlane, 2006). Δεύτερον, η ψυχοεκπαίδευση δίνει μια ευκαιρία στον γενικό (μη κλινικό) πληθυσμό να μάθει για θεωρίες ευεξίας και υγείας που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη διαβίωση και που προηγουμένως ήταν διαθέσιμες μόνο σε κλινικούς πληθυσμούς.

Τι είναι μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα;

Ο όρος ψυχοεκπαιδευτική ομάδα αφορά σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων που έχουν την εκπαίδευση ως ένα σημαντικό στοιχείο εκτός του ψυχολογικού. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες είναι χρήσιμες για την εκπαίδευση όσων αντιμετωπίζουν μια πιθανή απειλή ή ένα αναπτυξιακό γεγονός της ζωής καθώς και για τη διδασκαλία δεξιοτήτων αντιμετώπισης άμεσων κρίσεων της ζωής. Στις ομάδες αυτές μπορούν να συμμετέχουν άτομα από όλες τις ηλικίες και τα εκπαιδευτικά επίπεδα σε σχεδόν κάθε περιβάλλον. Προσφέρουν ένα υποστηρικτικό και δομημένο περιβάλλον στο οποίο τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση μιας εργασίας. Σε αυτές τις ομάδες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στη μάθηση. Αποτελούν δηλαδή, ένα υβρίδιο μιας ακαδημαϊκής τάξης και μιας συμβουλευτικής ομάδας. Από τη μία, μοιάζουν με τάξεις στις οποίες υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες, εφαρμόζονται οι αρχές διδασκαλίας, το παρουσιαζόμενο υλικό προορίζεται να μαθευτεί και να διατηρηθεί και ο αρχηγός είναι ο ειδικός/εκπαιδευτής. Και από την άλλη, είναι παρόμοιες με τις συμβουλευτικές ομάδες καθώς οι αλληλεπιδράσεις των μελών είναι σημαντικές, δίνεται προσοχή στη δυναμική της ομάδας και σε δεξιότητες όπως η επικοινωνία και οι σχέσεις ενώ ο ηγέτης είναι ένας μεσολαβητής κατά καιρούς.

Γιατί να επιλέξω μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα;

 • Τα μέλη αποκτούν νέους και ακριβείς τρόπους να βλέπουν τον εαυτό τους και τις καταστάσεις.

 • Η ενισχυμένη αλληλοκατανόηση παρέχει στα μέλη αισθήματα ενδυνάμωσης και ως εκ τούτου βελτιώνει τις ικανότητές τους για αντιμετώπιση.

 • Το να είσαι κοντά σε άλλους βοηθά στην προώθηση της αισιοδοξίας, η οποία με τη σειρά της προάγει το κίνητρο για ανάκαμψη.

 • Η ανακάλυψη ότι ένα άτομο δεν είναι μόνο του παρέχει τη διαβεβαίωση ότι χρειάζεται να προχωρήσει.

 • Βοηθά τα μέλη να συνδεθούν/σχετιστούν μεταξύ τους (και με τον εαυτό τους) με πιο υγιείς τρόπους.

 • Συμβάλλουν στην αύξηση της αυτοεκτίμησης.

 • Αυξάνουν την αίσθηση ενδυνάμωσης και εμπιστοσύνης μέσα από την επίλυση προβλημάτων.

Πως θα με βοηθήσει η συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες:

Οι άνθρωποι, από τη φύση τους, είναι κοινωνικά πλάσματα που ζουν και λειτουργούν σε ομάδες. Η συμμετοχή λοιπόν, σε ομαδικές δραστηριότητες εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν τις ίδιες τεχνικές. Συνδέουν την ομάδα συσφίγγοντας τις σχέσεις μεταξύ των μελών της. Οι ομάδες παρέχουν μια δυναμική στα πλαίσια της οποίας προωθείται η προσωπική ανάπτυξη και η διαφώτιση προσωπικών και κοινωνικών πτυχών της καθημερινότητας μας.

Η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων ως ομάδα έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι προωθεί την υποστήριξη και αυξάνει το κίνητρο για μάθηση. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να ενθαρρύνουν το ένα το άλλο, να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να μπορούν να αλληλοβοηθούνται ως προς αυτό. Μάλιστα, πολλαπλές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πολλές ευεργετικές συμπεριφορές προέρχονται από ομαδική συνεργασία με σημαντικά οφέλη στη μείωση του στρες.

Τι θα πετύχω μέσα από αυτό το εργαστήριο;

Μέσα από τη συμμετοχή στο εργαστήριο αυτό:

 • θα αποκτήσω γνώση σημαντικών εννοιών που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη διαχείριση του stress και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

 • θα συμβουλευτώ πάνω σε τρόπους με τους οποίους μπορώ να ενισχύσω τη συμπόνια προς τον εαυτού μου, να εντάξω την φροντίδα του εαυτού μου στη καθημερινότητά μου.

 • θα αποκτήσω επίγνωση των δυνάμεών μου

 • θα μάθω πως μπορεί να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά μου

 • θα ενημερωθώ για το πως μπορώ να κρατήσω μια ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής

Διάρκεια προγράμματος

Η ομάδα θα ολοκληρωθεί σε 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών.

 

Κόστος επένδυσης

 • 170 ευρώ

 • 130 ευρώ, για εγγραφή early bird (τις πρώτες δύο εβδομάδες), 

 • 20% έκπτωση για άνεργους, φοιτητές, ΑμΕΑ

 • δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις

Τηλέφωνο

Email 

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας

2610 33 46 55

 • Facebook
 • Instagram