top of page
Bill

Άμυνα Δανειοληπτών κατά Τραπεζών

Χιλιάδες οφειλέτες υποφέρουν από τον καταιγισμό δικονομικών επιθέσεων που εξαπολύουν τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιποί πιστωτές, χωρίς να υπολογίζουν τον κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής. Η κατάργηση του νόμου 3869/2010 για τα «Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα» (Νόμος Κατσέλη) και η ένταξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στον Πτωχευτικό Κώδικα, σε ένα εργαλείο δηλαδή βίαιης εκκαθάρισης  επιχειρήσεων που πτωχεύουν, έχει φέρει τους οφειλέτες σε δεινή θέση. Η μεταχείριση ακόμα και όσων από λόγους, απώλειας θέσης εργασίας, μείωσης του εισοδήματος εξαιτίας της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης κ.τ.λ., ως οικονομικές μονάδες χωρίς έμβια ύπαρξη, σηματοδοτεί την κατάργηση του δικαίου της ανωτέρας βίας, όπως το γνώρισε το δίκαιο επί δύο και πλέον χιλιετίες.

Η οικονομική ανέχεια και οι πολλαπλοί αποκλεισμοί από την οικονομική και κοινωνική ζωή οδηγoύν σε πολύμορφες κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες οριοθετούν τη φυσιογνωμία των πολιτών καταλήγοντας σε τελευταία ανάλυση στην κατάργηση της πολιτικής ισότητας που είναι αναγκαίος όρος δημοκρατίας. Αντίθετα, η οικονομική χειραφέτηση είναι ένας παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει μαζί με την γενικότερη προσωπική και συλλογική ενδυνάμωση στην άρση αυτών των ανισοτήτων.

Το δικηγορικό γραφείο του Βασίλη Μάρκου, μπορεί να σας προσφέρει ένα στρατηγικό μοντέλο προστασίας από τον καταιγισμό των καταδιωκτικών μέτρων που ασκούν οι πιστωτές παντός είδους. Πριν ακόμα από την εκκίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, που περιλαμβάνει διαταγή πληρωμής, κατάσχεση και πλειστηριασμό, αλλά και κατά την διάρκεια ζωής, σας βοηθάει να κερδίσετε στο μέτρο του εφικτού, χρόνο, ηρεμία και ποιότητα ζωής, με το λιγότερο δυνατό κόστος.

 

Μερικοί μόνο από τους βασικούς άξονες άμυνας των οφειλετών είναι:

  • Ο Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών «Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 195 /1/ 29.7.2016 Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών - Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013» ΦΕΚ Β' 2376/02-08-2016,

  • Η απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ΠΟΛ. 1223/29.12.2017)

  • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017)

  • Ανακοπές κατά των ενεργειών των πιστωτών. Υπάρχουν δε πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κανείς να ασκήσει ανακοπή και να ζητήσει την ακύρωση της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε εναντίον της/του. Ενδεικτικά, οι λόγοι μπορεί να αφορούν σε:

α) γενικούς καταχρηστικούς όρους της σύμβασης (ΓΟΣ)

β) καταχρηστική συμπεριφορά της τράπεζας (281 ΑΚ), όταν δεν δείχνει την παραμικρή ανοχή σε πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία των οφειλετών, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους

γ) ένσταση ελευθερώσεως εγγυητή, όταν η Τράπεζα δεν επιδιώκει δικαστικά την απαίτησή της μέσα σε 1 χρόνο από την καταγγελία της σύμβασης

δ)  ενστάσεις κατά του κύρους των δανειακών συμβάσεων και των δυνάμει αυτών τηρούμενων λογαριασμών, βάσει των οποίων εξεδόθη διαταγή πληρωμής, όταν παραδείγματος χάριν υπάρχουν παράνομες χρεώσεις – επιτόκια οι οποίες προκύπτουν από την μελέτη κίνησης του λογαριασμού. Έχει παρατηρηθεί ότι οι τράπεζες προχωρούν σε υπερβολικές χρεώσεις πέραν των συμβατικών επιτρεπομένων, στις περισσότερες περιπτώσεις λογαριασμών.

 

Επιθετική άμυνα: ασκώντας αναγνωριστική αγωγή, πριν την εκκίνηση των καταδιωκτικών μέτρων, επιδιώκοντας να αναγνωριστεί το πραγματικό ποσό της οφειλής συμπεριλαμβανομένων παράνομες χρεώσεις και επιβαρύνσεις στον δανειολήπτη, ακόμα και εάν η Τράπεζα εκδώσει διαταγή πληρωμής μετά την κατάθεση της αγωγής, επιτυγχάνεται η τελική ωφέλεια με στρατηγικές νομικές κινήσεις, των περίπου 10 ετών «αποχής» των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη από τους πιστωτές της/του, λόγω της εκκρεμοδικίας. Αν υπολογιστούν, δε, και οι χρόνοι που απαιτούνται στη συνέχεια για την επαναφορά της υπόθεσης, τους σωστούς υπολογισμούς της απαίτησης και την άσκηση νέου κύκλου επιθέσεων από την τράπεζα, το δίκτυο συνεργατών μας μπορεί να επιτύχει ακόμα και 12 με 14 χρόνια από την περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής, παραμονή και διατήρηση της κατοικίας τους που έχει υποθηκευτεί από το δάνειο, με δυσανάλογα μικρό κόστος σε σχέση με την ωφέλεια που επιτυγχάνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:   

παραλία

Τηλέφωνο

2610 33 46 55

Email 

Ακολουθήστε μας

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page