top of page
Image by NASA

Ομαδική Αγωγή Ενέργειας

Το γραφείο του δικηγόρου Βασίλη Μάρκου έχει αναλάβει την πρόοδο μίας ομαδικής αγωγής κατά των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για παράνομες χρεώσεις σε βάρος των καταναλωτών και ιδίως την αντίθεση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

 

Το γραφείο του δικηγόρου Βασίλη Μάρκου με επίκεντρο την τερατώδη ρήτρα αναπροσαρμογής και τις αθέμιτες πρακτικές των παρόχων λογαριασμών ρεύματος, αναλαμβάνει την σύνταξη ομαδικής αγωγής για πλήθος παραβιάσεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Ο καταναλωτής δεν λαμβάνει σαφή ενημέρωση σχετικά με τις δυσμενείς συνέπειες που έχει το πρόγραμμα του παρόχου του. Προγράμματα προμήθειας εμφανίζονται να έχουν σταθερό τιμολόγιο, δίχως αυτό να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι χαρακτηρισμοί για διάφορες επιμέρους χρεώσεις είναι ασαφείς και παραπλανητικοί. Οι συμβάσεις είναι δυσνόητες, δυσανάγνωστες, πολυσέλιδες, με κατά κυριολεξία ψιλά γράμματα, με πλήθος αδιαφανιών ή καταχρηστικών όρων. 

Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία στα τηλέφωνα 2610-334 655 και 6999924333.

Οργανώνουμε τα βήματά μας ως εξής:

Α) Άσκηση ομαδικής αγωγής: Η άσκηση ομαδικής αγωγής απευθύνεται σε κάθε πάροχο ξεχωριστά σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αρχικά, αν ενδιαφέρεστε για την ένταξή σας σε αυτήν, συλλέγετε τους λογαριασμούς των 12 το μέγιστο μηνών ή όσους έχετε στην κατοχή σας. Αν τους λαμβάνετε ηλεκτρονικά, μπορείτε να τους αντλήσετε ξανά τώρα, είτε από τα mail σας, είτε από τις σχετικές πλατφόρμες των εταιριών. Ταυτόχρονα, αναζητείτε την σύμβαση/συμβόλαιο που έχετε κάνει με τον πάροχο. Όταν είστε έτοιμοι/ες, έρχεστε σε επικοινωνία στο τηλέφωνο 2610-334655 από τις 09:00 έως τις 02:00 που λειτουργεί η γραμματεία μας και κλείνετε ένα ραντεβού για τις επόμενες μέρες. Αν ο πάροχός σας είναι η Δ.Ε.Η. μπορείτε με μια αίτησή σας δια ζώσης να την αιτηθείτε και να την λάβετε. Η Δ.Ε.Η. ακόμα την παρέχει. Αν είστε σε άλλο πάροχο και την αιτείσθε, αλλά δεν σας την δίνει ο πάροχος μπορείτε να δείτε το βήμα (Γ). Σε περίπτωση που η κατάθεση της αίτησης γίνει σε φυσικό κατάστημα, θα πρέπει να ζητήσετε να σας εκδώσουν φωτοαντίγραφο της αιτήσεως, επί του οποίου ο υπάλληλος που την παρέλαβε θα

βεβαιώσει την παραλαβή και θα θέσει ημερομηνία, υπογραφή και ονοματεπώνυμο.

Το κόστος συμμετοχής στην ομαδική αγωγή ανέρχεται στα εξήντα (60) ευρώ.

 

Β) Στην συνέχεια, προβαίνουμε σε έλεγχο των τυχόν παρανομιών, που μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές οι εξής:

1) Μονομερής τροποποίηση του συμβολαίου από σταθερό σε κυμαινόμενο ή μονομερής ένταξη της ρήτρας αναπροσαρμογής.

2) Ύπαρξη της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς: Ακόμα και αν έχετε συμφωνήσει με τον πάροχο για την ύπαρξη ρήτρας αναπροσαρμογής, η ύπαρξή της ελέγχεται για την συμφωνία της με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο του καταναλωτή. Στην αγωγή θα προσβάλλουμε την ρήτρα ως αντίθετη στην καλή πίστη των συναλλαγών, καθώς ο μέσος καταναλωτής είναι αδύνατον να προβλέψει τις συνέπειες της σύναψης της σύμβασής του υπολογίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τον κατανοητό μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες αλγόριθμο της ρήτρας. Το νομικό αυτό σκέλος της αγωγής είναι και το μείζον θέμα της και ο κεντρικός μας στόχος. Η ακύρωση δηλαδή της ρήτρας αναπροσαρμογής ως καταχρηστικής. Στην προσπάθεια αυτή, συντάσσονται δικηγόροι από όλη την Ελλάδα και έχουμε με το μέρος μας και τις ενώσεις καταναλωτών (δείτε παράγραφο Ε). Η έκβαση δεν είναι βέβαιη, όμως τα επιχειρήματά μας βασίζονται σε πάγιες αρχές του δικαίου του καταναλωτή και στην πεποίθηση ότι οι εταιρίες ηλεκτρισμού έχουν εδώ και καιρό εκφύγει της νομιμότητας.

3) Ανακριβής υπολογισμός της αξίας της κιλοβατώρας στους λογαριασμούς.

4) ανακριβής υπολογισμός της ίδιας της ρήτρας αναπροσαρμογής.

5) Διπλές χρεώσεις της ρήτρας σε δύο λογαριασμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσοι/όσες προτίθεστε να προβείτε σε αίτηση διακανονισμού άμεσα, επικοινωνήστε πρώτα στο τηλέφωνο 6999924333, καθώς πολλές φορές οι αιτήσεις εμπεριέχουν παραίτηση των αξιώσεών σας και θα απολέσετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην δικαιοσύνη. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε πώς θα κάνετε αίτηση διακανονισμού με επιφύλαξη όμως των δικαιωμάτων σας.

Γ) Ομαδική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για λήψη των συμβάσεων:

Όπως γίνεται σαφές στην προηγούμενη παράγραφο και ειδικότερα στην περίπτωση 1, η ύπαρξη της σύμβασης μας δίνει την δυνατότητα να ελέγξουμε και άλλες παρανομίες εκτός από την καταχρηστικότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η ύπαρξή της σύμβασης είναι σημαντική, αλλά όχι απαραίτητη καθώς κεντρικός μας στόχος είναι η ρήτρα. Όμως, αν ενδιαφέρεστε να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας, μπορείτε να ενταχθείτε στην ομαδική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που θα ζητάμε τις συμβάσεις που αρνούνται να δώσουν οι πάροχοι (δείτε περίπτωση Α) με απόφαση δικαστηρίου που θα εκδικαστεί άμεσα. Το κόστος αυτής της κίνησης ανέρχεται στα επιπλέον είκοσι (20) ευρώ.

Δ) Οργανώνουμε παράλληλα την εξής δυνατότητα: Άσκηση ομαδικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την έκδοση ομαδικής προσωρινής διαταγής, μιας διαδικασίας που εκδικάζεται άμεσα, και αποσκοπεί στην απαγόρευση της διακοπής ρεύματος, στην περίπτωση που εξοφλείται μόνο το ρεύμα και όχι τα ποσά που προσβάλλουμε ως παράνομα, μέχρι την εκδίκαση της ομαδικής αγωγής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβετε υπόψη ότι σε απώλεια του δικαστικού αγώνα μας, το ποσό που δεν θα πληρώσετε βαρύνεται με τόκο, που με στρογγυλούς υπολογισμούς ανέρχεται στα 50 ευρώ για ποσό ύψους 500 ευρώ και διάρκεια μη αποποληρωμής ενός έτους (υπολογιζόμενος χρόνος έκδοσης απόφασης). Αν ευδοκιμήσει η αίτηση αυτή, θα μπορείτε να πληρώνετε μόνο τα ποσά που δεν προσβάλλουμε με την αγωγή, μέχρι την έκδοση απόφασης χωρίς να σας κοπεί το ρεύμα. Είναι σαφές, ότι τα ποσά των επόμενων λογαριασμών που δεν θα πληρώνετε θα βαρύνονται με μικρότερο τόκο του ενός έτους.

 

Επομένως:

Όταν θα έχετε συλλέξει τους λογαριασμούς της παραγράφου Α και την σύμβαση ή αντίγραφο της αίτησης ανάληψής της από τον πάροχο (αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της χορήγησής της με δικαστική απόφαση της παραγράφου Γ) καλείτε στο τηλέφωνο 2610- 334 655 πρωινές ώρες (09:00 έως 14:00) να κλείσετε ραντεβού με τους δικηγόρους μας, πρωί ή απόγευμα, ώστε να καταγράψουμε το ιστορικό της περίπτωσής σας, να λάβουμε τα έγγραφα και να προχωρήσουμε στον έλεγχο και στην σύνταξη του μέρους που σας αφορά στο δικόγραφο και να λύσουμε τυχόν απορίες. Θα έχουμε έντυπη μια έγγραφη εξουσιοδότηση που θα μας εξουσιοδοτείτε να προχωρήσουμε δικαστικά για λογαριασμό σας.

Επίσης, αν επιθυμείτε μπορείτε να αποστείλετε όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά στο email vasilismarkou14@gmail.com σκαναρισμένα ή με καθαρές φωτογραφίες από το κινητό σας, μαζί με την εξουσιοδότηση που επισυνάπτεται στο παρόν email με όλα τα στοιχεία σας συμπληρωμένα.

Ακολούθως, θα σας στείλουμε πίσω έναν αριθμό λογαριασμού κατάθεσης των χρημάτων και την απόδειξη συναλλαγής.

 

Ε) Γενικότερη στρατηγική ομαδικής αγωγής: Σε λίγο διάστημα θα κατατεθούν συλλογικές αγωγές από το Ινστιτούτο Καταναλωτή και την ΕΚΠΟΙΖΩ με διάδικους τους τελευταίους που θα προσβάλλουν την ρήτρα αναπροσαρμογής ως παράνομη και καταχρηστική με τα ίδια επιχειρήματα. Η διαδικασία αυτή είναι διαφορετική της ομαδικής αγωγής που οργανώνουμε εμείς.

Η απόφαση που εκδίδεται επί συλλογικής αγωγής µπορεί να έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, όπως λ.χ. όταν αναγνωρίζει ότι ορισµένος γενικός όρος συναλλαγών είναι καταχρηστικός ή όταν αναγνωρίζει το δικαίωµα αποκατάστασης της ζηµίας που υπέστησαν οι καταναλωτές από ορισµένη παράνοµη συµπεριφορά του προµηθευτή (άρ. 10 §16 περ. δ’). Οι δε αναγνωριστικές αποφάσεις, δεν αποτελούν εκτελεστό τίτλο.

Μπορούν όμως να χρησιμεύσουν, ώστε η ομαδική αγωγή που θα ενταχθείτε να έχει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις ακύρωσης της ρήτρας αναπροσαρμογής. Για αυτόν τον λόγο, επειδή η συλλογική αγωγή έχει συγκεκριμένες προθεσμίες από τον νόμο που επιβάλλει να συζητηθεί και να εκδοθεί η απόφαση, μεθοδεύουμε τον χρόνο συζήτησης και έκδοσης της απόφασης, ώστε να συμπέσει με την έκδοση της απόφασης των ενώσεων καταναλωτών. Ειδικά το Ινστιτούτο Καταναλωτή, έχει τα τελευταία 30 χρόνια οργανώσει περίπου 40 συλλογικές αγωγές, από τις οποίες έχει κερδίσει πάνω από τις 30. Είναι ένα ακόμα επιχείρημα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχουν πιθανότητες να δικαιωθούμε.

Από τις κρίσιμες διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου, όπως ερμηνεύονται στη νομολογία των δικαστηρίων, προκύπτει ότι το ενλόγω ένδικο βοήθημα δεν εισάγει προς δικαστική διάγνωση δικαίωμα ή έννομη σχέση. Αντικείμενό του είναι η δικαστική βεβαίωση ότι ορισμένη συμπεριφορά αντιβαίνει στην προβλεπόμενη από το νόμο προστασία των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτή.

Όμως, από την απόφαση που εκδίδεται σε μια τέτοια δίκη που δέχεται τη συλλογική αγωγή παράγεται μια ιδιότυπη δεσμευτικότητα που ισχύει έναντι πάντων» (Α.Π. 1219/2001, 1030/2001. Πρβλ. επίσης ΕφΑθ 147/2004).

bottom of page