top of page

Σεμινάρια στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας από το Κέντρο ΕΡΙΦΥΛΗ


Περίπου 80 μαθήτριες και μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πατρών που παρακολούθησαν το εργαστήριο του Κέντρου Εριφύλη

Το Κέντρο Διαχείρισης Έμφυλων Ανισοτήτων «Εριφύλη» σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας διοργάνωσε επιμορφωτικό - βιωματικό Σεμινάριο στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας με θέμα: «Έμφυλα Στερεότυπα και Πρώτες Βοήθειες σε Περιπτώσεις Έμφυλης Βίας». Η βιωματική επιμόρφωση, συνολικής διάρκειας μιάμισης ώρας, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης με την συμμετοχή 80 περίπου ενήλικων μαθητών και μαθητριών.

Το βιωματικό σεμινάριο αποτελούνταν από δύο κύρια μέρη, για την διεκπεραίωση του οποίου συνέβαλαν τόσο τα μέλη του κέντρου Βασίλης Μάρκου (Δικηγόρος) και Βασιλεία Χρήστου (Ψυχολόγος), όσο και η Λώρα Σκαρμούτσου (Ψυχολόγος), ενεργό μέλος της εθελοντικής ομάδας της “Εριφύλη”.

Στο πρώτο μέρος οι ψυχολόγοι της ομάδας επιστρατεύοντας τεχνικές όπως αυτή του ελεύθερου συνειρμού, του επαγωγικού συλλογισμού και του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) βοήθησαν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναγνωρίσουν στερεότυπα γύρω από το φύλο με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι/ες σε καθημερινή βάση. Επιπρόσθετα μέσα από τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού εξηγήθηκαν οι έννοιες του κοινωνικού φύλου, της έμφυλης βίας και των μορφών της, του σεξιστικού λόγου, της τοξικής αρρενωπότητας και του πως η ίδια η πατριαρχική δομή των κοινωνιών καταλήγει να κρατά δέσμιους σε ρόλους τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Ακόμη, μέσα από την παρουσίαση πειραμάτων από τον χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας αναπτύχθηκε διάλογος γύρω από το χρόνιο ερώτημα “Φύση ή Ανατροφή” (Nature vs Nurture) όσον αφορά τον κοινωνικό ρόλο, τις υποτιθέμενες δυνατότητες και κλίσεις του κάθε φύλου.

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου και αφού είχαν γίνει κατανοητές οι παραπάνω έννοιες, ο νομικός εκπρόσωπος του κέντρου “Εριφύλη” μίλησε για τον Οδηγό Πρώτων Βοηθειών και πως οι ίδιοι οι συμμετέχοντες/ουσές μπορούν βήμα-βήμα να δράσουν σε περίπτωση που οι ίδιοι/ες ή κάποιο γνωστό τους πρόσωπο έχουν υπάρξει θύματα οποιασδήποτε μορφής έμφυλης βίας. Μοιράστηκαν επίσης κάρτες με εκτυπωμένο QR code προκειμένου οι συμμετέχοντες/ουσες να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε αντίστοιχο υλικό ακόμα και μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Η δράση αυτή σηματοδοτεί και το κλείσιμο του κύκλου των σεμιναρίων του κέντρου “Εριφύλη” σε σύνολο 17 σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Οι πολυάριθμοι συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων δεν μπορούν παρά να αναδείξουν την φλόγα κινητοποίησης και την θέληση για αλλαγή που πρεσβεύει ο κόσμος της Πάτρας και των γύρω περιοχών. Το κέντρο “Εριφύλη” πιάνοντας τον παλμό της κοινότητας με την βοήθεια του επιστημονικού του προσωπικού και των ιδεών που πρεσβεύει, μέσα από τις δράσεις του συμβάλλει ενεργά στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας καθώς επίσης και την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον αγώνα της ισότητας των φύλων.

Η δράση, στο μέρος που αφορά το Κέντρο «Εριφύλη», εντάσσεται στην Πράξη που χρηματοδοτείται από τη Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα». Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Comments


bottom of page