top of page

Σεμινάρια για την έμφυλη βία στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Σπάζοντας τον κύκλο της βίας
Ένα σεμινάριο απευθυνόμενο σε φοιτήτριες και φοιτητές που στο μέλλον μπορεί να ακολουθήσουν εκπαιδευτική δραστηριότητα ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία της καθηγήτριας του Τμήματος Χημείας Δρ. Χρυσής Καραπαναγιώτη και των εκπροσώπων του Κέντρου «Εριφύλη», Βασίλη Μάρκου και Σταυρούλας Κορδέλλα.


Το σεμινάριο έχει ως σκοπό την επιμόρφωση των νέων επιστημόνων, ώστε να μεγαλώσουν τα παιδιά των επόμενων γενιών μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία που θα «σπάει» τον κύκλο της βίας και θα συνεχίσει σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.


Στο πρώτο κομμάτι του σεμιναρίου περισσότερες/οι από 100 φοιτήτριες και οι φοιτητές ενημερώθηκαν πως μπορούν να εντάξουν στην διδασκαλία τους την ενημέρωση για το τραύμα από την κα Καραπαναγιώτη, η οποία έχει πιστοποίηση πάνω σε αυτό το θέμα από τον οργανισμό Carepath. Ενημερώθηκαν ότι το τραύμα ενός παιδιού μπορεί να έχει πολλές μορφές και εντάσεις. Συνήθως επηρεάζει τη ζωή των παιδιών αλλά και όλο το σχολείο. Η/ο ενημερωμένη/ος εκπαιδευτικός θα πρέπει να εντοπίσει το ενδιαφέρον του στα αίτια αυτής της ιδιαίτερης συμπεριφοράς και να αναζητήσει τον κατάλληλο ειδικό που θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί που έχει υποστεί τραύμα.


Στο δεύτερο κομμάτι του σεμιναρίου, τα μέλη του Κέντρου «Εριφύλη» επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση και κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών για τις αιτίες και τις επιπτώσεις της έμφυλης βίας, όπως επίσης και στην παροχή βοήθειας των μαθητών τους, ώστε να καλλιεργήσουν στάσεις, που να μην αποδέχονται καμία μορφή έμφυλης βίας, τόσο κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής τους πορείας, όσο και στο μέλλον. Στόχος ήταν να μπορούν στο μέλλον να εμφυσήσουν στις μαθήτριες και τους μαθητές τους να μην επιδεικνύουν ως αυριανές/οί πολίτες καμία ανοχή στους βιαστές, στο σεξιστικό λόγο, στην τοξική αρρενωπότητα. Να συμβάλλουν, ώστε η αυριανή κοινωνία μας να μην σιωπά στην επόμενη απειλή, να μιλάει ανοιχτά εναντίον της κουλτούρας του βιασμού, της προώθησής της, της κανονικοποίησης των εγκλημάτων. Να σταματήσουμε να βρίσκουμε ελαφρυντικά σε βιαστές και γυναικοκτόνους, να σταματήσουμε να ντροπιάζουμε και να στοχοποιούμε τα θύματα. Ακριβώς επειδή η βία γύρω μας είναι τόσο κανονικοποιημένη, χρειάζεται να την εντοπίζουμε, να την αποδομούμε και αυτό να διδάσκεται στα σχολεία.


Δεδομένου ότι οι νέοι άνθρωποι είναι εξοπλισμένοι με γνώση, ικανότητες και ευκαιρίες να εκτελέσουν δράσεις, αποτελούν ένα ανεκτίμητο ενεργητικό στη μάχη κατά αυτής της μορφής αδικίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα από το σεμινάριο διάρκειας 3 διδακτικών ωρών, αναδείχτηκε πόσο σημαντικό είναι να εστιάσουμε και να δουλέψουμε για τη φράση «εκπαιδεύστε τους γιούς σας, αντί να προφυλάσσετε τις κόρες σας».

Η δράση εντάσσεται στην Πράξη που χρηματοδοτείται από τη Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα». Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Коментарі


bottom of page