Image by Hannah Busing

Στην «ΕΡΙΦΥΛΗ» εισάγουμε μέσα από Βιωματικά Εργαστήρια Ψυχοεκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης  την σύγχρονη μέθοδο της ομαδικής αλληλεπίδρασης, που εισήγαγε πρώτος ο Irvin Yalom.

Οι βιωματικές ομάδες απευθύνονται σε οποιαδήποτε ή οποιονδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια ομάδα όπου η διαδικασία συζήτησης, ενδοσκόπησης, βιωματικών ασκήσεων, φέρνουν την προσωπική αλλαγή και ανάπτυξη.

Στις βιωματικές ομάδες υπάρχει η άμεση και ενεργός συμμετοχή των μελών της καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Πραγματοποιούνται ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και άλλες δραστηριότητες που βοηθούν τα μέλη της ομάδας να εκφράσουν τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους, να επικοινωνήσουν αυθόρμητα αλλά πάντα μέσω προσωπικής επιλογής.

Τηλέφωνο

Email 

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας

2610 33 46 55

  • Facebook
  • Instagram

Περισσότερες πληροφορίες για τις
Βιωματικές Ομάδες

Στην «ΕΡΙΦΥΛΗ» εισάγουμε μέσα από Βιωματικά εργαστήρια ψυχοεκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης  την σύγχρονη μέθοδο της ομαδικής αλληλεπίδρασης, που εισήγαγε πρώτος ο Irvin Yalom.

Οι βιωματικές ομάδες απευθύνονται σε οποιαδήποτε ή οποιονδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια ομάδα όπου η διαδικασία συζήτησης, ενδοσκόπησης, βιωματικών ασκήσεων, φέρνουν την προσωπική αλλαγή και ανάπτυξη. Στις βιωματικές ομάδες υπάρχει η άμεση και ενεργός συμμετοχή των μελών της καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Πραγματοποιούνται ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και άλλες δραστηριότητες που βοηθούν τα μέλη της ομάδας να εκφράσουν τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους, να επικοινωνήσουν αυθόρμητα αλλά πάντα μέσω προσωπικής επιλογής. Μέσα από την εμπειρία αυτή αναδύονται πληροφορίες, συγκρίνονται κοινές ή αντιθετικές εμπειρίες, ενισχύεται η αλληλεπίδραση και διευρύνεται έτσι το γνωστικό πεδίο των συμμετεχόντων. Επίσης μέσω της ομάδας το κάθε άτομο ξεχωριστά καταφέρνει να συναντηθεί και να γνωρίσει πτυχές του εαυτού του που μέχρι τότε δεν γνώριζε. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται τα μέλη να δουλέψουν σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες. Αυτό βοηθάει σε θέματα που χρειάζονται βαθύτερη προσέγγιση και προσωπική έκφραση. Τα μέλη που έχουν δυσκολία να εκφραστούν για το πώς νιώθουν μέσα στην ομάδα «παίρνουν» χρόνο να επικοινωνήσουν με λιγότερα άτομα και να προετοιμαστούν για να καταθέσουν την εμπειρία τους στη μεγάλη ομάδα. Στις ομάδες υπάρχει ένας κοινός στόχος, ένα κοινό αίτημα από τα μέλη τoυς. Οι ομάδες είναι ένα πρώτο βήμα για εκείνες και εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν και να δουλέψουν λίγο πιο εντατικά με τον εαυτό τους, μπορεί να λειτουργήσει ως μια θεραπευτική διαδικασία.

Η ψυχοεκπαίδευση, από την άλλη, αφορά σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση ως ένα σημαντικό στοιχείο πέραν του ψυχολογικού. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες είναι χρήσιμες για την εκπαίδευση όσων αντιμετωπίζουν μια πιθανή απειλή ή ένα αναπτυξιακό γεγονός της ζωής καθώς και για τη διδασκαλία δεξιοτήτων αντιμετώπισης άμεσων κρίσεων της ζωής. Στις ομάδες αυτές μπορούν να συμμετέχουν άτομα από όλες τις ηλικίες και τα εκπαιδευτικά επίπεδα σε σχεδόν κάθε περιβάλλον. Προσφέρουν ένα υποστηρικτικό και δομημένο περιβάλλον στο οποίο τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Τα πλεονεκτήματα μιας ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας είναι ότι:

•          Τα μέλη αποκτούν νέους και ακριβείς τρόπους να βλέπουν τον εαυτό τους και τις καταστάσεις.

•          Η ενισχυμένη αλληλοκατανόηση παρέχει στα μέλη αισθήματα ενδυνάμωσης και ως εκ τούτου βελτιώνει τις ικανότητές τους για αντιμετώπιση.

•          Το να είσαι κοντά σε άλλους βοηθά στην προώθηση της αισιοδοξίας, η οποία με τη σειρά της προάγει το κίνητρο για ανάκαμψη.

•          Η ανακάλυψη ότι ένα άτομο δεν είναι μόνο του παρέχει τη διαβεβαίωση ότι χρειάζεται να προχωρήσει.

•          Βοηθά τα μέλη να συνδεθούν/σχετιστούν μεταξύ τους (και με τον εαυτό τους) με πιο υγιείς τρόπους.

•          Συμβάλλουν στην αύξηση της αυτοεκτίμησης.

•          Αυξάνουν την αίσθηση ενδυνάμωσης και εμπιστοσύνης μέσα από την επίλυση προβλημάτων.

Τα μέλη μιας συνδεδεμένης ομάδας, έχουν κατανόηση για αμοιβαία αποδοχή, δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να εκφραστούν και να εκθέσουν τον εαυτό τους, και την συνειδητοποίηση σε μεγάλο βαθμό της αυτοσυνείδησης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους. Το αίσθημα «του ανήκειν» οδηγεί τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν την αξία της ομάδας και να νιώσουν με τη σειρά τους ότι και η δική τους αξία εκτιμάται, ότι γίνονται αποδεκτοί και υποστηρίζονται και από τα υπόλοιπα μέλη. Τα μέλη μαθαίνουν να μοιράζονται τους προβληματισμούς τους και τα ερωτήματα τους, συνειδητοποιούν τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους, κατανοούν καλύτερα τον τρόπο που λειτουργούν ως άνθρωποι ή μέσα στις σχέσεις τους και βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασής τους.

Η επιστημονική ομάδα του κέντρου διαχείρισης έμφυλων διακρίσεων «Εριφύλη» έχει καταφέρει να δημιουργήσει τα εργαστήρια της με τρόπο που να συνδυάζει αυτά τα δύο στοιχεία, το βιωματικό και την ψυχοεκπαίδευση, στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με γνώμονα το όφελος των συμμετεχόντων. Με λεπτότητα , εχεμύθεια, υπομονή, κατανόηση, ουδετερότητα, μη κριτική στάση και σεβασμό η επιστημονική ομάδα της «Εριφύλης» , εξυπηρετούν τους ωφελούμενους. Βασικός σκοπός της ομάδας είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο στήριξης σε θέματα που συναντά το κάθε μέλος στην καθημερινότητά του, με σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό του κάθε συμμετέχοντα.